Pro zajištění komplexnosti našich služeb nabízíme i služby zahradního architekta.
 
 

Zahradní a krajinářské úpravy 

 
Spolupracujeme se zahradním architektem Ing. Ondřejem Remešem a Typha ateliérem, který se specializuje na:

- zahradně-architektonické studie (zahrady, předzahrádky, vnitrobloky) v rozsahu dle požadavků zákazníka (situace, perspektivní      pohledy, řezopohledy, Digitální model, 3D vizualizace)
- krajinářské studie (studie parků, lesoparků, řešení krajinné zeleně, ÚSES)
- projektová dokumentace (osazovací plány, stavebně-technické výkresy, výkazy výměr, průvodní a technická zpráva)
- terénní průzkumy, zaměření terénu (totální stanice TOPCON GTS-303)
- poradenská činnost (zpracování plánů péče, dendrologické průzkumy, studie náhradních výsadeb)

Ve stručnosti se zabývá vytvářením architektonických studií, projektové dokumentace zahrad a krajinné zeleně dle požadavků zákazníka. Využívá k tomu širokého spektra grafického software. Projektovou dokumentaci potřebnou k realizaci zahradních úprav zpracovává v CAD systémech.
 
 
Návrh zahrady rodinného domku