Tepelná čepadla

Tepelná čepadla

V Evropě, zejména ve Francii, Německu a Švédsku vlády doporučují tepelná čerpadla jako metodu, jak vytopit interiér a zároveň jak zpomalit tempo globálního oteplování. Společnost neustále usiluje o rozvoj energeticky účinných řešení, která zachovají specifické klima a zároveň uspokojí situační potřeby každého regionu. Postupně jsou rozšiřovány nabídky tepelných čerpadel, která tuto potřebu naplňují pomocí odebírání tepla z atmosféry a jeho využíváním jako nástroje pro ohřev vody v ústředním topení. Vzhledem k tomu, že tento způsob vytápění vyhovuje ekologickým standardům budoucnosti, můžeme hovořit o způsobu vytápění nové generace.

Vytápění - Klimatizace

Tyto systémy, jedny z nejvíce energeticky účinných ve světě, dodávají dostatek tepla pro vytopení interiéru a zároveň pro ohřev vody i v teplotách pod bodem mrazu a na rozdíl od systémů fungujících na bázi spalování (plynové kotle atd.), mohou být tyto systémy použity v létě, jako určitý způsob ochlazování interiéru. Tepelná čerpadla jsou totiž schopna prostor v domě ochladit o několik stupňů, čímž částečně mohou nahradit klimatizaci bytu.

Tepelné čerpadlo v letních měsících částečně nahradí í klimatizaci. Vzduch v místnosti ochladí až o několik stupňů

Tepelné čerpadlo v letních měsících částečně nahrazuje klimatizaci. Díky možnosti jeho nastavení lze vzduch v interiéru ochladit o několik stupňů. 

 

Ekologické vytápění

Jako další bonus je fakt, že na rozdíl od systémů založených na spalování tradičních fosilních paliv, tyto ekologické systémy vytápění mají mnohem nižší procento emisí CO2, což je opravdu velká úleva pro životní prostředí a zpětně pro nás, jeho obyvatele. Pokud by polovina lidí využívající pro produkci tepla spalovací mechanismy přešla na systém vytápění ekologickými tepelnými čerpadly, pravděpodobně by se v období inverze lépe dýchalo a množství smogu v atmosféře by kleslo též na polovinu, což bychom jistě všichni uvítali.

 

Moderní vytápění

Vytápění tepelnými čerpadly je moderním řešením pro potřebu tepla v soukromém i komerčním sektoru. Tepelné čerpadlo komfortně vytopí rodinný dům, stejně jako velkou halu, kde jsou mnohem vyšší ztráty tepla. Díky soustavám tepelných čerpadel lze však pokrýt potřebu tepla i v těch největších halách. V severských zemích jsou dokonce soustavou tepelných čerpadel vytápěny celé komplexy budov, například školy spolu s úřady, výrobními halami a nádražími. Moderní vytá

 

Tepelná čerpadla již nejsou výsadou jen produkčních hal

Soustava tepelných čerpadel umístěných venku. Takto spolehlivě vytopí velkou výrobní halu.

 

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie, čímž je zachován moderní standard ekologického vytápění. V tomto případě se nabízí dvě možnosti, z jakého zdroje čerpat.

Tepelné čerpadlo země- voda

První možností je využít jako zdroje tepla víceméně konstantní teplotu půdy za použití tepelného čerpadla země/voda. Otázkou je, zda v hloubce kolem dvou metrů, v níž jsou uloženy horizontálně kladené kolektory, je teplota skutečně konstantní. Ovšem v případě vertikálně ložených kolektorů, respektive vrtů, které sahají do hloubky až 150m tomu věřit lze. V tomto případě je teplo z hloubky půdy transportováno pomocí tzv. Teplonosné kapaliny na povrch, kde potom díky výměníkům tepla ohřívá kapalinu proudící v radiátorech a také užitnou vodu. Díky výkonu těchto čerpadel (7-41kW) se staví na nejefektivnější a nejvyrovnaněji topící systémy. Tato tepelná čerpadla sice vyžadují vyšší vstupní náklady, ale návratnost, kterou zaručují, je krátká a efektivní.

Schema rozvodu tepla za použití horizontálně kladeného tepelného čerpadla země/voda

Shema rozvodu tepla za použití horizontálně vedeného kolektoru tepelného čerpadla země/voda

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Druhým typem tepelných čerpadel, jsou zařízení využívající teplo ze vzduchu v okolí domu, nebo bytu. Díky těmto čerpadlům, která nasávají vzduch, odebírají z něho několik Joulů tepla a znovu ho vrací do venkovního prostředí, je možné pohodlně vytopit celý byt a ještě pomocí něj ohřát užitkovou vodu. Výkon těchto čerpadel je od sedmi do 35kW. Tato čerpadla vzduch/voda jsou méně nákladná, co se týče vstupních poplatků, ale často v mrazech pod -20°C vyžadují ještě přídavné topné mechanismy. K oběma tepelným čerpadlům je pro optimalizaci vytápění a ohřevu vody doporučován ještě solární panel. Tepelná čerpadla využívající teplo ze vzduchu mohou být technicky zpracovány dvěma způsoby. Buď mají samotné čerpadlo umístěné v objektu a venkovní vzduch (sání i výfuk) je do zařízení přiváděn vzduchovými kanály s otvory v obvodovém zdivu, opatřený vzduchotechnickými mřížkami se žaluziemi samotné zařízení je potom tvary i rozměry srovnatelné s větší lednicí, a nasávací a vypouštěcí ventilátory jsou umístěny na fasádě domu, nebo je čerpadlo umístěno venku, před či za domem. V tom případě má designově propracovaný tvar " zploštělé kapky", na jejíž spodní straně jsou ventilátory pro nasávání teplého a naopak vypouštění chladnějšího vzduchu. Tato skříň obsahuje kompletní chladící okruh včetně kompresoru a do objektu je pak topná voda přiváděna izolovaným potrubím v nezámrzné hloubce. V technické místnosti jsou umístěny jen hydraulické prvky kotelny, akumulační zásobník, nepřímotopný zásobník teplé vody (boiler) a regulátor.

Schema rozvodu a umístění tepelného čerpadla fungujícího na principu vzduch/voda

Schema rozvodu a umístění tepelného čerpadla fungujícího na principu vzduch/voda

 

Soustava tepelných čerpadel                 Solitérní tepelné čerpadlo v zahradě

Tepelná čerpadla pro umístění venku

Design moderních tepelných čerpadel

Moderní tepelná čerpadla jsou designově řešena velmi příjemně. Všechny jejich prvky jsou navrženy tak, aby nepřekážely ani fyzicky, ani opticky. Venkovní zařízení tak svými tvary nenarušuje ráz přírody, naopak se stává zajímavým designovým prvkem v zahradě. Vnitřní prvky jsou potom řešeny jako velmi skladné přístroje, designem a tvarem připomínající lednici. Vytápění tepelnými čerpadly je tak designově pojato zodpovědně jak vůči přírodě, tak vůči jeho uživatelům, kterým přinese maximální komfort s minimálním omezováním.

Tepelné čerpadlo je designové a zároveň zabere velmi málo prostoru

Umístění tepelného čerpadla je prostorově vcelku nenáročné. Zde konkrétně je pohledově ukryto za rohem rodinného domu

Vytápění inteligentního domu

Inteligentní domy, které jsou v dnešní době velmi módní záležitostí, si kladou za cíl mít možnost co největší počet spotřebičů ovládat na dálku. Tento trend splňují i tepelná čerpadla, která je možno snadno nastavit na určitý režim, ovládat přes internet, či kontrolovat pouhou SMS zprávou. 

Výhody tepelných čerpadel

Úsporné vytápění

Jak už bylo řečeno, tepelná čerpadla jsou velmi ekologickou záležitostí, která mají veliký potenciál do daleké budoucnosti. Pokud však přemýšlíme nyní, nebo do budoucnosti krátkodobé, několika let, potom také porovnáváme klady a zápory těchto čerpadel. Po hlubším prostudování se nabízí snad jen jeden zápor a tím je právě již zmíněná vyšší pořizovací cena, než je u spalovacích kotlů. Tím ale zápory končí a i tento jediný je zakrátko vyrušen návratností. Pokud totiž budeme uvažovat běžný rodinný dům, vytápěný kotlem na tuhá paliva, tak se při dnešní ceně uhlí i dřeva dostaneme za jednu topnou sezónu na cenu kolem 40.000Kč. K čemuž ještě musíme přičíst poplatky za energii potřebnou k ohřívání užitkové vody v létě. Po této bilanci je návratnost vstupní investice do tepelného čerpadla v horizontu několika málo let, čímž dojde k velké úspoře vytápění. Pokud je kvalitní tepelné čerpadlo dolněno rekuperačním systémem, je zajištěno kvalitní ovzduší v domě a zároveň toto řešení násobí úspory za teplo, které by jinak unikalo, například při větrání domu otevíráním oken.

 

Komfortní vytápění

Dalším kladem tepelných čerpadel je fakt, že odpadají náklady na pořízení skladovacích prostor a náklady za celoživotní manipulaci s palivem, popelem a údržbou komína, jak je tomu u spalovacích kotlů.

Umístění tepelného čerpadla uvnitř domu vskutku není prostorově náročné

Umístění tepelného čerpadla  uvnitř domu vskutku není prostorově náročné. Zde je fotografie pořízená při zapojování tepelného čerpadla vzduch/voda.

 

Zde je pohled z vnější strany domu. Přítomnost tepelného čerpadla prozrazují pouze dva zakryté čtvercové otvory

Zde je pohled z vnější strany domu. Přítomnost tepelného čerpadla prozrazují pouze dva zakryté čtvercové otvory, z nichž jedn slouží pro nasávání a druhý pro vypouštění vzduchu o několik stupňů chladnějšího.

 

3. Energerické štítky domů

Kvalitní tepelná čerpadla se tak stávají moderním způsobem vytápění, které vzhledem k jeho ekologické nezávadnosti, splňuje požadavky na vytápění v budoucnosti. Po roce 2013, kdy vejde v platnost novela zákona o hospodaření s energií a kdy tedy vejde v platnost povinnost vystavit každému jednotlivému domu energetický "štítek", přesněji Průkaz energetické náročnosti, tak tepelné čerpadlo velmi pozvedne celkové hodnocení domu a zvýší tak i jeho hodnotu.

 

Tepelné čerpadlo k umístění ven  Tepelné čerpadlo pro umístění uvnitř

Tepelná čerpadla, pro umístění v exteriéru a v interiéru

Vytápění na míru

Samozřejmě všechna tepelná čerpadla nejsou stejná a mají odlišný jak design, tak i efektivitu a výkon. Například pro dům s velkým pozemkem svažujícím se k jihu bude zřejmě nejvhodnější volit tepelné čerpadlo země/voda s horizontálně uloženými kolektory. Naopak pro dům ve vysoké nadmořské výšce, kde je dlouhé období zimy a teploty často klesají pod -25°C, jistě nebude dobrým řešením tepelné čerpadlo založené na systému vzduch/voda. Stejně tak jako zajištění kvalitního zdroje tepla, je pro komplexnost zajištění chodu celého domu je vhodné použít doplňkové (záložní) vytápění, například solárními panely, či krbovými kamny. Pro čistý vzduch v domě je také vhodná kvalitní rekuperační jednotka, která zajistí výměnu vydýchaného vzduchu za vzduch čerstvý, aniž by docházelo ze ztrátě tepla, jak tomu bývá při větrání otevřenými okny.

 

A proto Vám Palazzio navrhne nejvhodnější čerpadlo dle Vašich teplotních nároků, dle účelu vytápění a dle konkrétních terénních a podnebních podmínek.