Multifunkční hala

Multifunkční hala

Multifunkční hala

MULTIFUNKČNÍ HALA
Aby mohla vzniknout nová multifunkční hala, která slouží jako sídlo firmy, kancelářské prostory i technické zázemí firmy, musela ustoupit stará budova v místě nové stavby. Původní stavbu jsme rozebrali na jednotlivé části, zrecyklovali  a rozdrtili na drobné kamenivo, které se dále využilo při nové stavbě jako drenážní podklad. Díky náročnému podloží a vysoké spodní vodě byla stavba projektována, jako stavba na pilotech.  Dalším krokem při stavbě této multifunkční haly byla proto pilotáž. Následovalo umístění betonového skeletu, vyzdívka jednotlivých částí, opláštění atd. Průběh prací je zřejmý z následujících fotografií.

Galerie

Multifunkční hala

Obrázek č.1

Multifunkční hala

Obrázek č.2

Multifunkční hala

Obrázek č.3

Multifunkční hala

Obrázek č.4

Multifunkční hala

Obrázek č.5

Multifunkční hala

Obrázek č.6

Multifunkční hala

Obrázek č.7

Multifunkční hala

Obrázek č.8

Multifunkční hala

Obrázek č.9